hoe krijg ik dit in vbulletin

Discussion in 'Dutch' started by relex, May 25, 2008.

 1. relex

  relex New Member

  Hallo,

  hoe krijg ik dit script in vbulletin?

  Code:
  <script type="text/javascript" language="javascript">
  function Controle()
  {
  	var Foutmelding = '';
  	submitOK='True';
  
  	if (document.Formulier.movie_title.value.length==0){ Foutmelding = Foutmelding + '- Film Titel.\n'; document.Formulier.movie_title.style.border = '1px solid #ff0000'; submitOK='False'; } else { document.Formulier.movie_title.style.border = '1px solid #a0c043'; }
  	if (document.Formulier.movie_genre.value.length==0){ Foutmelding = Foutmelding + '- Genre.\n'; document.Formulier.movie_genre.style.border = '1px solid #ff0000'; submitOK='False'; } else { document.Formulier.movie_genre.style.border = '1px solid #a0c043'; }
  	if (document.Formulier.movie_description.value.length==0){ Foutmelding = Foutmelding + '- Plot.\n'; document.Formulier.movie_description.style.border = '1px solid #ff0000'; submitOK='False'; } else { document.Formulier.movie_description.style.border = '1px solid #a0c043'; }
  	if (document.Formulier.movie_leeftijd.value.length==0){ Foutmelding = Foutmelding + '- Post Leeftijd.\n'; document.Formulier.movie_leeftijd.style.border = '1px solid #ff0000'; submitOK='False'; } else { document.Formulier.movie_leeftijd.style.border = '1px solid #a0c043'; }
  	if (document.Formulier.movie_cover.value.length==0){ Foutmelding = Foutmelding + '- Cover.\n'; document.Formulier.movie_cover.style.border = '1px solid #ff0000'; submitOK='False'; } else { document.Formulier.movie_cover.style.border = '1px solid #a0c043'; }
  	if (document.Formulier.movie_NZB.value.length==0){ Foutmelding = Foutmelding + '- NZB.\n'; document.Formulier.movie_NZB.style.border = '1px solid #ff0000'; submitOK='False'; } else { document.Formulier.movie_NZB.style.border = '1px solid #a0c043'; }
  	if (submitOK=='False')
  	{
  		alert('U dient de volgende velden verplicht in te vullen:\n' + Foutmelding);
  		return false;
  	} else 
  	{
  
  		if (confirm("Weet je zeker dat alles correct is ingevoerd?"))
  		{	
  			return true;
  		} else 
  		{
  			return false;
  		}
  	}
  }
  </script>
  
  <?php
  if ($_POST['movie_title'])
  {
  	
  	if ($_POST['g1'] == 'ON'){	$dblangA = 1; } else { $dblangA = 0; }
  	if ($_POST['g2'] == 'ON'){	$dblangB = 1; } else { $dblangB = 0; }
  	if ($_POST['g3'] == 'ON'){	$dblangC = 1; } else { $dblangC = 0; }
  	if ($_POST['g4'] == 'ON'){	$dblangD = 1; } else { $dblangD = 0; }
  	if ($_POST['g5'] == 'ON'){	$dblangE = 1; } else { $dblangE = 0; }
  	if ($_POST['g6'] == 'ON'){	$dblangF = 1; } else { $dblangF = 0; }
  	
  	$dblangG = $dblangA; $dblangG .= $dblangB; $dblangG .= $dblangC; $dblangG .= $dblangD; $dblangG .= $dblangE; $dblangG .= $dblangF;
  	
  	if ($_POST['o1'] == 'ON'){	$dblangA = 1; } else { $dblangA = 0; }
  	if ($_POST['o2'] == 'ON'){	$dblangB = 1; } else { $dblangB = 0; }
  	if ($_POST['o3'] == 'ON'){	$dblangC = 1; } else { $dblangC = 0; }
  	if ($_POST['o4'] == 'ON'){	$dblangD = 1; } else { $dblangD = 0; }
  	if ($_POST['o5'] == 'ON'){	$dblangE = 1; } else { $dblangE = 0; }
  	if ($_POST['o6'] == 'ON'){	$dblangF = 1; } else { $dblangF = 0; }
  	
  	$dblangO 	= $dblangA;
  	$dblangO 	.= $dblangB;
  	$dblangO 	.= $dblangC;
  	$dblangO 	.= $dblangD;
  	$dblangO 	.= $dblangE;
  	$dblangO 	.= $dblangF;
  	
   
  	$dbres = mysql_query("SELECT * FROM films WHERE naam = '$_POST[movie_title]' && genre = '$_POST[movie_genre]' && omschrijving = '$_POST[movie_description]' && retentieleeftijd = '$_POST[movie_leeftijd]' && ondertitel = '$dblangO' && gesproken = '$dblangG'") or die (mysql_error());
  	while ($gebruiker = mysql_fetch_object($dbres))
  	{ 
  		$exist = 1;
  	}
  
  	if ($exist != 1)
  	{
  		mysql_query("INSERT INTO films (naam, genre, omschrijving, retentieleeftijd, ondertitel, gesproken) VALUES('".$_POST[movie_title]."','".$_POST[movie_genre]."','".$_POST[movie_description]."','".$_POST[movie_leeftijd]."','".$dblangO."','".$dblangG."')");
  		$dbres = mysql_query("SELECT * FROM films WHERE naam = '$_POST[movie_title]' && genre = '$_POST[movie_genre]' && omschrijving = '$_POST[movie_description]' && retentieleeftijd = '$_POST[movie_leeftijd]' && ondertitel = '$dblangO' && gesproken = '$dblangO'") or die (mysql_error());
  		while ($data = mysql_fetch_object($dbres))
  		{ 
  			$target_path_cover = "/home/nzbplaza/domains/nzbplaza.com/public_html/images/thumbs/"; $target_path_cover .= $data->id.".jpg";
  			$target_path_NZB = "/home/nzbplaza/domains/nzbplaza.com/public_html/nzbdir/"; $target_path_NZB .= $data->id.".nzb";
  			
  			rename($_FILES['movie_NZB']['tmp_name'],$target_path_NZB);
  			
  			list($cover_width, $cover_height, $cover_type, $cover_attr) = getimagesize('http://'.str_replace('http://','',$_POST[movie_cover]));
  			
  			if ($cover_type != 2)
  			{
  				$melding = "Cover is geen JPEG afbeelding.";
  			}
  			
  			if ($melding)
  			{
  				unlink($target_path_NZB);
  				mysql_query("DELETE FROM films WHERE id = '$data->id'") or die (mysql_error());
  			}
  			$file = 'http://'.str_replace('http://','',$_POST[movie_cover]);
  			list($width, $height) = getimagesize($file); 
  			$modwidth = 100; 
  			$modheight = 150; 
  
  			$tn = imagecreatetruecolor($modwidth, $modheight); 
  			$image = imagecreatefromjpeg($file);
  			imagecopyresampled($tn, $image, 0, 0, 0, 0, $modwidth, $modheight, $width, $height); 
  
  			imagejpeg($tn, $target_path_cover, 100);
  		}
  	} else
  	{
  		$melding = "Deze post komt reeds voor in onze database.";
  	}	
  }
  
  if ($melding)
  {
  	$movie_title_value = 		$_POST[movie_title];
  	$movie_description_value =	$_POST[movie_description];
  	$movie_cover_value =		str_replace('http://','',$_POST[movie_cover]);
  }
  ?>
  <b>Post toevoegen</b><br /><br /><?php echo '<b>'.$melding.'</b><br /> <br />'; ?>
  <form method="POST" action="?p=addpost" enctype="multipart/form-data" name="Formulier" onSubmit="return Controle();">
  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
  	<tr>
  		<td width="100">Film Titel</td>
  		<td width="305"><input type="text" name="movie_title" style="width:296px; border:0px;" value="<?php echo $movie_title_value; ?>"/></td>
  		<td>&nbsp;</td>
  	</tr>
  	
  	<tr>
  		<td width="100">Genre</td>
  		<td width="305"><select name="movie_genre" style="width:300px; border:0px;"><?php $res = mysql_query("SELECT * FROM genre ORDER BY genre ASC"); while ($data = mysql_fetch_array($res, MYSQL_ASSOC)) { echo '<option value="'.$data[id].'">'.$data[genre].'</option>'."\n"; } ?></select></td>
  		<td>&nbsp;</td>
  	</tr>
  	
  	
  	<tr>
  		<td width="100">Plot</td>
  		<td width="305"><textarea rows="8" name="movie_description" style="width:296px; border:0px;"><?php echo $movie_description_value; ?></textarea></td>
  		<td valign="top"><a href="http://www.moviemeter.nl/" target="_blank"><span id="section">Moviemeter.nl</span></a><br /><a href="http://www.imdb.com/" target="_blank"><span id="section">IMDB.com</span></a></td>
  	</tr>
  	
  	<tr>
  		<td width="100">Ondertitel(s)</td>
  		<td width="305"><br /><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><input type="checkbox" name="o1" value="ON" />Nederlands</td><td><input type="checkbox" name="o2" value="ON" />Engels</td><td><input type="checkbox" name="o3" value="ON" />Duits</td></tr><tr><td><input type="checkbox" name="o4" value="ON" />Frans</td><td><input type="checkbox" name="o5" value="ON" />Spaans</td><td><input type="checkbox" name="o6" value="ON" />Italiaans</td></tr></table></td>
  		<td>&nbsp;</td>
  	</tr>
  	
  	<tr>
  		<td width="100">Audio Track(s)</td>
  		<td width="305"><br /><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><input type="checkbox" name="g1" value="ON" />Nederlands</td><td><input type="checkbox" name="g2" value="ON" />Engels</td><td><input type="checkbox" name="g3" value="ON" />Duits</td></tr><tr><td><input type="checkbox" name="g4" value="ON" />Frans</td><td><input type="checkbox" name="g5" value="ON" />Spaans</td><td><input type="checkbox" name="g6" value="ON" />Italiaans</td></tr></table><br /></td>
  		<td>&nbsp;</td>
  	</tr>
  	
  	<tr>
  		<td width="100">Post Leeftijd</td>
  		<td width="305"><select name="movie_leeftijd" style="width:300px; border:0px;"><option value="0">0 dagen</option><option value="1">1 dag</option><?php $i =2; while ($i != 31){ echo '<option value="'.$i.'">'.$i.' dagen</option>'."\n"; $i ++;} $i = 0;?></select></td>
  		<td>&nbsp;</td>
  	</tr>
  	
  	<tr>
  		<td width="100">Link naar cover</td>
  		<td width="305"><input type="input" name="movie_cover" style="width:298px; border:0px;" value="http://<?php echo $movie_cover_value; ?>"/></td>
  		<td>Alleen .JPG</td>
  	</tr>
  	
  	<tr>
  		<td width="100">NZB</td>
  		<td width="305"><input type="file" name="movie_NZB" style="width:298px; border:0px;" value="<?php echo $movie_NZB_value; ?>" /></td>
  		<td>&nbsp;</td>
  	</tr>
  	
  	<tr>
  		<td width="100">&nbsp;</td>
  		<td width="305">&nbsp;</td>
  		<td>&nbsp;</td>
  	</tr>
  	
  	<tr>
  		<td width="100">&nbsp;</td>
  		<td width="305"><input type="submit" value="Post Toevoegen" style="width:298px; border:0px;" /></td>
  		<td>&nbsp;</td>
  	</tr>
  </table>
  </form>
  kan iemnad dit in een vbulletin code zetten ofzow ?

  zo dat ik het kan gebruiken

  Met Vriendelijke Groet,

  Relex
   
 2. Nightvision

  Nightvision New Member

  Komt dit script van een mod/hack ? of heb je deze code zo van een website gehaald ? als het het laatste is, dan gaat dit denk ik niet lukken. Je kan niet zomaar een submit forum script aan vbulletin toevoegen ... Je zou evt. nog een [REQ] kunnen posten voor een soort gelijk mod/hack voor (films) en (gegevens) ect ... zoals ik het nu bekijk kan je er volgens mij niet veel mee :(
   
 3. relex

  relex New Member

  nee, ik heb dit script van me sponsor gekregen. en hij zei, dan moet je zorgen dat jij hem in vbulletin krijgt.

  GreetinZ,

  Relex
   
 4. Hollandsefriet

  Hollandsefriet New Member

  Wat doet dit script? en waarvoor moet het dienen?
   
 5. relex

  relex New Member

  dat ik een bestandje kan uploaden en dat er een juiste download code bijstaat.

  bijv.

  Naam: hier de naam
  groote: hier de groote van het bestand
  hoeoud: hoe oud het bestand is

  enz. snap je het een beetje.

  ps is voor een nzbforum :p

  GreetinZ

  Relex
   
 6. kijk hier denk dat je dit bedoeld hier is een mod van

  Files Upload Center - Upload Your Files To External Server - vBulletin.org Forum
   
 7. relex

  relex New Member

  en kan je mij die misschien geven ?
   

Share This Page